РИНОМАКС® БРОНХО
РИНОМАКС® БРОНХО

  • АТС коди : R05CB01
  • ХПН : ацетилцистеин, аскорбиновая кислота
  • Дори шакли : порошок для приготовления раствора для приёма внутрь со вкусом апельсина.
  • Фармакотерапевтик гуруҳи : муколитическое средство

Инструкция по применению

Для специалистов здравоохранения


Кулланилиши


РИНОМАКС БРОНХО препарати куйидаги холларда:
- балам кучишининг бузилиши билан кечувчи нафас аъзолари касалликлари (шу жумладан, бронхит,
трахеит, бронхиолит, зотилжам, бронхоэктатик касаллик, муковисцидоз, упка абсцесси, упка эмфиземаси, ларинготрахеит, упканинг интерстициал касалликлари, упка ателектази /бронхларнинг
шиллик катлам билан ёпилиб колиши окибатида).
катарал ва йирингли отит, синусит, шу жумладан, гайморит (секрет кучишини енгиллаштириш учун);
посттравматик ва жаррохлик аралашувидан кейинги холатларда нафас йулларидан ёпишкок секретни
йукотиш учун;
- парацетамол дозаси ошириб юборилганда антидот сифатида кулланилади.
Тугри куллаш буйича маълумот

Куллаш усули ва дозалари

Препарат ичга кабул килиш учун эритма куринишида, овкатдан кейин кабул килинади. Бунинг учун пакетча ичидаги кукунни 1 стакан илик сувда эритиб, овкатдан кейин кабул килиш лозим.
Бошка тавсиялар булмаганда куйидаги дозаларда куллаш тавсия этилади:
Катталар ва 14 ешдан катта усмирларга препаратни 200 мг дан суткада 2-3 марта буюрилади.
6 дан 14 ёшгача булган болаларга 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 3 марта ёки 200 мг дан (1 пакетча) суткада 2 марта,
2 дан 6 ёшгача - 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 2 марта,
1 ёшдан 2 ёшгача булган болаларга - 100 мг (1/2 пакетча) дан суткада 2 марта кабул килиш тавсия килинади.
Янги тугилган гудакларда препарат факат хаётий курсатмаларга биноан 10 мг/кг тана вазнига дозада шифокорнинг катъий назорати остида кулланилади.
Куллашдан олдин керакли микдордаги кукун 1/3 стакан сувда эритиб олинади. Олинган эритма хаётининг биринчи йилидаги болаларга кошик ёки бутылкачаларда ичирилади.
Даволаш курси давомийлиги индивидуал равишда аникланади.
Уткир шамоллаш касалликларида кабул килиш давомийлиги 5-7 кунни ташкил килади. Сурункали бронхитларда ва муковисцидозда инфекцияларни олдини олиш учун препаратни узокрок кабул килиш лозим.
Муковисцидозда 6 ёшдан катта болаларга препаратни 200 мг дан (1 пакетча) суткада 3 марта, 2 дан 6 ёшгача булган болаларга - препаратни 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 4 марта буюрилади
Тана вазни 30 кг дан ортик булган беморларга муковисцидозда, зарурат булганида дозани суткада 800 мг (4 пакетча) гача ошириш мумкин.
Суюкликнинг кушимча кабул килиниши препаратнинг муколитик самарасини кучайтиради.