ЙОДАСК 100мг
ЙОДАСК 100мг

  • АТС коди : H03AC
  • ХПН : калий йодид
  • Дори шакли : таблеткалар
  • Фармакотерапевтик гуруҳи : Калконсимон бези касалликларини даволаш учун препаратлар. (Йод препаратлари)

Инструкция по применению

Для специалистов здравоохранения

Фармакологик хусусиятлари
Фармакодинамикаси
Йод калконсимон безининг таркибий кисми булиб, озикланишнинг хаёт учун зарур микроэлементларига киради. Одам организмига экзоген киритилган йод тасири, суткада кабул килинаётган йодни микдорига, йод сакловчи препаратни турига, хамда калконсимон безнинг холатига боглик булади.
Йодни етишмовчилиги калконсимон безининг фаолиятини бузилишига ва одам организмининг ривожланишини хамма боскичларида огир асоратларга, эндемик букок булишига, огир холатларда тума кретинизмга олиб келади.
Иодни электрохимиявий йул (йодинация) билан калконсимон безининг фолликулаларини эпителиал хужайраларига ютилгандан кейин водород пероксиди (Н2О2) оксидланиши юз беради, косубстрат булган, Йодид-пероксидаза ферменти катализлаган ва ундан элементар йод ажралиб чикади. Бунда глюкопротеин (тиреоглобулин) тирозин гурухи 3 ва кисман 5 ароматик халка холатида йодланади (йодизация).
Оксидланиш конденсацияси натижасида, тирозинни йодланган гурухлари богланади, тиронинни каркасини хосил килиб.
Асосий махулотлар тироксин (Т4) ва трийодтиронин (Т3) хисобланади. Хосил булган "Тиронин-тиреоглобулин" комплекси калконсимон безини фолликуласини коллоидига депо-шакл гормони сифатида ажралади. Йоднинг физиологик микдори (300 мкг гача) йод такчиллиги окибатида ривожланадиган букок пайдо булишини олдини олади, янги туилган болаларда, болаларда, усмирларда калконсимон безининг
улчамларини нормаллаштиришга олиб келади, хамда бир канча бузилган биохимиявий параметрларга таъсир курсатади (Т3/Т4 коэффициенти, ТТГ (тиреотроп гормони) даражаси.
Фармакокинетикаси
Сурилиши
Ноорганик йод ингичка ичакда деярли 100% сурилади, тери оркали эса оз ва назорат килинаолмайдиган даражада.
Таксимланиши
Соглом одамларда таксимланиш хажми уртача тахминан 23 литрни ташкил килади (тана вазнидан 38%).
Ноорганик йодни кон зардобидаги курсаткичларини микдори одатда 0,1 ва 0,5 мкг/дл оралигида булади.
Организмда йодид калконсимон безда ва сулак безлари, кукрак безлари ва меда каби бошка тукималарда тупланади. Сулакда, меда ширасида ва сутда йодиднинг концентрацияси кон плазмасидагидан 30 марта куп.
Чикарилиши
Йодни сийдик оркали чикарилиши, купрок креатининни мкг/г курсаткичига караб, йод билан таминланишни мезони хисобланади, чунки мувозонат холатда йодни овкат билан суткалик тушишини аниклайди.

Кулланилиши
Йод танкислиги булган худудларда яшайдиган одамларда биринчи навбатда, болаларда, усмирларда, хомиладор ва эмизикли аёлларда букокни ривожланишини ва йод етишмовчилигини одини олиш.
Йод танкислиги билан боглик булган букокни дорилар билан ёки хирургик даволаш курси утказилганидан кейинги букокни кайталанишини олдини олиш.
Тиреотоксикознинг яккол шакларида операцияга тайёрлаш.
Йод танкислиги билан тугилган чакалоклар, болалар ва усмирларда букокни даволаш.
Диффуз (эутиреоид) букокни даволашда кулланилади.

Куллаш усули ва дозалаш

Хар доим ЙОДАСК® ни даволовчи шифокорингиз тавсияларига аниқ қатъий амал қилган ҳолда қўлланг. Агар Сиз нимадандир иккилансангиз, ўзингизнинг шифокорингиз ёки фармацевтингиздан сўранг.

Ичга қабул қилиш учун таблеткалар. Препаратни суткалик дозасини эрталаб овқатдан кейин, бир марта, етарли миқдордаги суюқлик билан ичиш керак. Чақалоқлар ва 3 ёшгача бўлган болаларга препарат майдаланган шаклда берилиши мумкин. Препаратни профилактик мақсадларда қўллаш, одатда, бир неча ой ёки йиллар давомида, ва кўпинча умр бўйи амалга оширилади. Янги туғилган ва эмизувлик чақалоқларда бўқоқни даволаш учун кўп ҳолларда 2-4 ҳафта етарли, болалар ва катталарда - 6-12 ой ёки ундан кўп. Профилактик чоралар ёки қалқонсимон без касалликларини даволаш учун препаратни қўллашнинг дозаси ва давомийлиги масаласи шифокор томонидан индивидуал равишда ҳал қилинади.